دستگاه چاپ CD چیست؟

دستگاه چاپ CD یکی از با کیفیت ترین دستگاه های چاپ افست می باشد. چاپ افست برای تیراژهای 500 عدد تا 200 هزار عدد عموماً مورد استفاده قرار می گیرد و از بین سیستم های مختلف چاپ با کیفیت ترین چاپ ها را تولید می کند. دستگاه چاپ CD را کمپانی هایدلبرگ آلمان تولید می کند. دستگاه چاپ CD به راحتی از 50 گرم تا 500 گرم را چاپ می کند.