دستگاه چاپ رولند 200 چیست؟

دستگاه های چاپ افست اساساً به اسم تولیدکنندگان خود شناخته می شوند. البته هر کدام از این تولید کنندگان چند مدل مختلف با چند قابلیت متفاوت را عرضه می کنند. یکی از این سازندگاه ماشین های چاپ افست کمپانی خوش نام رولند به اسم کامل "Man Roland" هست. ماشین چاپ افست رولند 200 ماشین چاپی است که در عین کیفیت بالای خروجی چاپی به دلیل ابعاد کوچکی که دارد فضای کمی در سالن چاپخانه اشغال کرده و به عنوان یک ماشین چاپ پر بازده شناخته می شود.