دستگاه جعبه چسبانی چیست؟

دستگاه جعبه چسبانی یکی از دستگاه های تکمیلی در صنعت چاپ محسوب می شود. در واقع برای تولید یک جعبه مراحل زیر لازم است طی شود:

1- چاپ جعبه

2-پوشش روی جعبه شامل ورنی یا سلفون

3-یووی موضعی، برجسته سازی یا طلاکوب روی جعبه

4-دایکات جعبه، یعنی قالب خوردن آن

5-جعبه چسبانی که شامل چسباندن طرف چپ و راست جعبه روی هم می شود.