در چاپخانه های جهان چه خبر است؟ معرفی هایدلبرگ SM-74

دستگاه هایدلبرگ SM-74 یکی از دستگاه های پر طرفدار در جهان است که ساخته کمپانیِ هایدلبرگ آلمان است. با هم ویدیوی معرفی آن را تماشا می کنیم.