یک چاپخانه خوب، کارکنانی که هوای مشتری را دارند.

حتماً اگر در صنعت چاپ تجربه کاری داشته باشید با یکی از نقطه ضعف هایی که عموماً روبرو هستید رفتار کارکنان با مشتریان است. به این شکل که به دلیل پیچیدگی های انجام هر پروژه چاپی کارکنان از انجام خواسته های مشتری کلافه شده و گاهاً رفتار غیر حرفه ای نیز از خود بروز می دهند. در یک چاپخانه خوب خیلی اهمیت دارد که کارکنان تمام تلاش خود را برای ایجاد احساس راحتی و به نتیجه رساندن پروژه های چاپی مشتریان به کار گیرند. در یک جمله اینکه کارکنان در یک چاپخانه خوب هوای مشتری را دارند.

ما در چاپ ایده پردازان تمام تلاش خود را برای جذب کارکنانی که هوای مشتری را داشته باشند به کار بستیم و نتیجه را در بازخورد مشتریانمان و رضایت آنها از کارکنان چاپ ایده پردازان دیده ایم.