معرفی کتاب آنچه ناظران چاپ و طراحان گرافیک می دانند

معرفی کتاب آنچه ناظران چاپ و طراحان گرافیک می دانند
در این کتاب گام به گام تمامی مراحل کار یک ناظر چاپ حرفه ای و یا یک طراح گرافیک که خود علاقه مند به نظارت چاپ کارهایش هست را می توانید فراگیرید. آقای عفراوی با تجربه و قلمی عالی این کتاب را به رشته تحریر در آورده است و می توانید این کتاب را از لینک زیر برای خود تهیه کنید. http://chapsaa.com/product-category/printed_books/iranian-book
ادامه مطلب

واحد لیتوگرافی چیست؟

واحد لیتوگرافی چیست؟
واحد لیتوگرافی جایی است که در آن فرم چاپی که در کامپیوتر طراحی شده است بر روی ورقه های فلزّی ای به نام پلیت یا زینک پیاده می شود. در واقع دستگاه لیتوگرافی فرم چاپی کامپیوتری را گرفته و پلیت فلزی حاوی همان طرح را ایجاد می کند. این پلیت فلزی سپس در دستگاه های چاپ قرار گرفته و مرکب را به کاغذ انتقال می دهند.
ادامه مطلب